ЕСЕЈ ЗА СОВРЕМЕНИТЕ ПАТРИОТИ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 2016 ГОДИНА!

Ана Ашталковска Гајтаноска

Abstract


Оваа белешка за патриотите во Македонија во 2016 година се однесува на политичката (зло)употреба на овој термин во актуелните случувања обележа-
ни преку протестите од 12.4.2016. Две групи македонски граѓани протестираат низ улиците на Македонија – едната „против режимот“ на власта, а другата за „одбрана на Македонија“ и нејзината актуелна власт. Овие групи меѓу другото се спротивста
вени и во однос на тоа што подразбираат под терминот патриотизам, и тука се чини дека се работи за комплетно различни концепти за односот на поединецот кон сопствената држава и односот на „народот“ кон државата (и обратно). Особено е интересна втората концепција за патриотизмот, редовно експлоатирана од „Граѓанското движење за одбрана на Македонија – ГДОМ“, чија реторика многу личи на онаа што се користела во 19 век во фазите на создавање на нациите, особено во Југоисточна Европа. Во таа смисла, интересно е како овој деветнаесеттовековен концепт е сè уште толку актуелен во Македонија во 21 век!


Keywords


протести, народ, одбрана, предавници, професионални патриоти.

Full Text:

PDF

References


Андонов, Оливер. „За методите и начините на функциоирање на СЈО“. Курир,

4.2016, достапно на: http://kurir.mk/kolumni/za-metodite-i-nachinite-nafunktsionirane-

na-sjo/, последен пат посетено на 15.6.2016.

Андонов, Оливер. „Конкретните резултати од работата на СЈО (живот во пеколот)“.

Курир, 1.5.2016, достапно на: http://kurir.mk/kolumni/konkretnite-rezultati-odrabotata-

na-sjo-zhivot-vo-pekolot/, последен пат посетено на 15.6.2016.

Андонов, Оливер. „В лице светци, в срце в’лци“. Курир, 4.5.2016, достапно на:

http://kurir.mk/kolumni/v-litse-svettsi-v-srtse-v-ltsi/, последен пат посетено на

6.2016.

Андонов, Оливер. „Озлобеност на интелектуално дно или мрачни души“. Курир,

5.2016, достапно на: http://kurir.mk/kolumni/ozlobenost-na-intelektualnodno-

ili-mrachni-dushi/, последен пат посетено на 15.6.2016.

Даштевски, Александар. „Ако те бранат Холанѓани – сигурно си во Сребреница“.

Курир, 6.5.2016, достапно на: http://kurir.mk/kolumni/ako-te-branat-holanganisigurno-

si-vo-srebrenitsa/, последен пат посетено на 15.6.2016.

Каракамишева‑Јовановска, Тања. „Нашите национални Луцифери“. Курир, 4.5.2016,

достапно на: http://kurir.mk/kolumni/nashite-natsionalni-lutsiferi/, последен пат

посетено на 15.6.2016.

Каракамишева‑Јовановска, Тања. „Американски мелтинг пот на Балканите“. Курир,

5.2016, достапно на: http://kurir.mk/kolumni/amerikanski-melting-pot-nabalkanite/,

последен пат посетено на 15.6.2016.

Мирчевски, Ненад. „Ќе победи ли разумот или ќе се удавиме во сопствената крв?“.

Република, 22.4.2016, достапно на: http://republika.mk/?p=586719, последен

пат посетено на 15.6.2016.

Мирчевски, Ненад. „Црното сценарио се прикрива со шарени лаги“. Република,

4.2016, достапно на: http://republika.mk/?p=589548, последен пат посетено

на 15.6.2016.

Мирчевски, Ненад. „Ајде да се преброиме“. Република, 13.5.2016, достапно на:

http://republika.mk/?p=596527, последен пат посетено на 15.6.2016.

Неделковски, Миленко. „Кога тоа и било лесно на Македонија“. Курир, 29.4.2016,

достапно на: http://kurir.mk/kolumni/koga-toa-i-bilo-lesno-na-makedonija/,

последен пат посетено на 15.6.2016.

Неделковски, Миленко. „И сеа шо бе?“. Курир, 7.5.2016, достапно на: http://kurir.

mk/kolumni/i-sea-sho-be/, последен пат посетено на 15.6.2016.

Неделковски, Миленко. „Не ќе да е до народот“. Курир, 30.5.2016, достапно на:

http://kurir.mk/kolumni/ne-ke-da-e-do-narodot/, последен пат посетено на

6.2016.

„По масовната поддршка од цела Македонија - ГДОМ започнува со трибини низ

повеќе градови“, Пресс 24, 11.2.2015 достапно на: http://www.press24.mk/

po-masovnata-poddrshka-od-cela-makedonija-gdom-zapochnuva-so-tribini-nizpovekje-

gradovi, последен пат посетено на 15.6.2016.

Радовановиќ, Ирена. „Да ви се ’деси‘ Куманово“. Курир, 16.4.2016, достапно на:

http://kurir.mk/kolumni/da-vi-se-desi-kumanovo/, последен пат посетено на

6.2016.

Станковски, Ацо. „Кукавици“. Република, 18.4.2016, достапно на: http://republika.

mk/?p=584629, последен пат посетено на 15.6.2016.

Станковски, Ацо. „Бегај, Зајко, бегај!“. Република, 9.5.2016, достапно на: http://

republika.mk/?p=594197, последен пат посетено на 15.6.2016.

Станковски, Ацо. „Промашувања со умисла“. Република, 29.5.2016, достапно на:

http://republika.mk/?p=603532, последен пат посетено на 15.6.2016.

„Украинското сценарио на СДСМ и СОРОС е срам и предавство на Македонија“.

Курир, 19.4.2016, достапно на: http://kurir.mk/makedonija/vesti/ukrainskotostsenario-

na-sdsm-i-soros-e-sram-i-predavstvo-na-makedonija/, последен пат

посетено на 15.6.2016.

Користена литература

Андерсон, Бенедикт. Замислени заедници. Скопје, Култура, 1998.

Ковачевић, Иван. Традиција модерног: прилози историји савремене антропологије.

Београд, Српски генеалошки центар, Одељење за етнологију и антропологију

Филозофског факултета, 2006.

Трпески, Даворин. Кој го поседува минатото? Културната политика и заштитата

на културното наследство во постсоцијалистичка Македонија. Скопје, ИЕА,

Хобсбаум, Ерик. Нациите и национализмот по 1780, програма, мит, стварност.

Скопје, Култура, 1993.

Bilefeld, Ulrih. Stranci: prijatelji ili neprijatelji. Beograd, Biblioteka XX vek, 1998.

Milenković, Miloš. Ka politici srpske antropologije za XXI vek. Odeljenje za etnologiju

i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški

centar. Beograd, 2010, достапно на: http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/

Publications/8f888dfa89304ba4a05426069b0bc679.pdf, последен пат посетено

на 21.9.2015.

Smit, Antoni. Nacionalni identitet. Beograd, Biblioteka XX vek, 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.