[1]
Шмитек, З. 2018. ШTO ПЕАТ ПТИЦИТЕ? ЗА ЖИВОТИНСКИОТ ГОВОР ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИОТ ФОЛКЛОР. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 16, 16 (Oct. 2018), 8-70.