[1]
Јакимовска, И. and Ашталковска ГаjтаноскаА. 2018. СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 16, 16 (Oct. 2018), 130-146.