(1)
Шмитек, З. ШTO ПЕАТ ПТИЦИТЕ? ЗА ЖИВОТИНСКИОТ ГОВОР ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИОТ ФОЛКЛОР. ЕАZ/ЕАЗ 2018, 16, 8-70.