(1)
Јакимовска, И.; Ашталковска ГаjтаноскаА. СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ЕАZ/ЕАЗ 2018, 16, 130-146.