ШМИТЕК, З. ШTO ПЕАТ ПТИЦИТЕ? ЗА ЖИВОТИНСКИОТ ГОВОР ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИОТ ФОЛКЛОР. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 16, n. 16, p. 8-70, 5 out. 2018.