Ристески, Љ. (2018) “МИТСКИТЕ ЗНАЧЕЊА НА КОСМОГОНИЈАТА И АНТРОПОГОНИЈАТА ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 16(16), pp. 72-114. Available at: http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/395 (Accessed: 7December2019).