[1]
З. Шмитек, “ШTO ПЕАТ ПТИЦИТЕ? ЗА ЖИВОТИНСКИОТ ГОВОР ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИОТ ФОЛКЛОР”, ЕАZ/ЕАЗ, vol. 16, no. 16, pp. 8-70, Oct. 2018.