[1]
Љ. Ристески, “МИТСКИТЕ ЗНАЧЕЊА НА КОСМОГОНИЈАТА И АНТРОПОГОНИЈАТА ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА”, ЕАZ/ЕАЗ, vol. 16, no. 16, pp. 72-114, Oct. 2018.