[1]
И. Јакимовска and Ашталковска ГаjтаноскаА., “СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, ЕАZ/ЕАЗ, vol. 16, no. 16, pp. 130-146, Oct. 2018.