Шмитек, З. “ШTO ПЕАТ ПТИЦИТЕ? ЗА ЖИВОТИНСКИОТ ГОВОР ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИОТ ФОЛКЛОР”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, Vol. 16, no. 16, Oct. 2018, pp. 8-70, http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/392.