1.
Шмитек З. ШTO ПЕАТ ПТИЦИТЕ? ЗА ЖИВОТИНСКИОТ ГОВОР ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИОТ ФОЛКЛОР. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 5Oct.2018 [cited 16Jun.2019];16(16):8-0. Available from: http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/392