1.
Јакимовска И, Ашталковска ГаjтаноскаА. СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 5Oct.2018 [cited 7Dec.2019];16(16):130-46. Available from: http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/400