THE RED AND THE BLACK

Main Article Content

Božidar Jezernik

Abstract

The red or black colours used to differ between individual days in many calendars are an important aid to organising life in a particular society. The typographical devices used to distinguish days of special importance are instrumental in turning historical events and persons into the images of the nation, which its members can admire, from which they can learn, and–not least–for which they can also fight. The prevailing ideology has a decisive role in the choice of colour for particular days. By defining which days should be marked as particularly important, those in power not only define which days are suitable for work and which for rest. They also appropriate the past, and canonise knowledge and meaning of the past. Radical changes in political systems as a rule bring about changes in the symbolic system of a certain society. Old symbols are withdrawing in order to make way the new ones which represent the new ideology and the new political leadership. In my treatise, I will analyse interventions in the symbolic world on the examples of two holidays, introduced in the Republic of Slovenia in 1992, namely Reformation Day and Day of Remembrance of the Dead. If the first holiday, which has its roots in the Protestant religious tradition, represents a novelty in the Slovenian calendar, has the second – rooted in the Catholic tradition – longer and harder roots. In the analysis of the narrative image of the past, I draw on the model proposed by Marea Teski and Jacob Climo (The Labyrinth of Memory. Ethnographic Journeys, 1995) for constructing and reconstructing the past through the memory repertoire, and applied by Cheryl Natzmer (2002: 164) to her analysis of creative expressions and reconciliation in postPinochet Chile.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jezernik, Božidar. 2016. “THE RED AND THE BLACK”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 8 (November), 11-61. https://doi.org/10.37620/EAZ1080011j.
Section
Articles / Статии

References

Anonymous, V Gorici; Soča, November 8, 1878, p. 3.
Anonymous, Vseh mrtvih dan; Soča, November 3, 1893, pp. 1-2.
Anonymous, Dan mrtvih; Štajerc, November 3, 1912, p. 3.
Anonymous, Dan mrtvih; Štajerc, November 1, 1914, pp. 2-3.
Anonymous, Domače in tuje novice; Dolenjske Novice, October 26, 1916, p.
123.
Anonymous, Odborove seje; Bojevnik, November, 1931, p. 8.
Anonymous, O Vseh svetih in na vernih duš dan; Nova Doba, October 30,
1936, p. 3.
Anonymous, Številne komemoracije; Naša komuna, October 27, 1981a, p. 1.
Anonymous, Praznik slovenskih evangeličanov; Družina, November 8,
1981b, p. 3.
Anonymous, Vseh živih dan; Družina, 31. October 31, 1982, p. 3.
Anonymous, Praznik v Ljubljani; Evangeličanski list, No. 1, 1989, p. 2.
Anonymous, Krakovska grobišča; Naš glas, July 27, 1990, pp. 16-17.
Benedik, p. Metod, Koga škof Hren še vedno straši; Družina, November 11,
2007, p. 3.
Blažič, Gregor, Reformator ali inkvizitor?; Demokracija, November 15, 2007,
pp. 46-48.
c., Indijanska dogodivščina; Nova Doba, November 5, 1925, p. 2.
c., O Vseh svetih; Nova Doba, October 30, 1931a, p. 2.
c., Brivnice o Vseh svetih; Nova Doba, October 30, 1931b, p. 2.
c., Trgovine na dan Vseh svetnikov; Nova Doba, 30. oktobra, 1931c, pp. 2-3.
c., Štetje obiskovalcev pokopališč; Nova Doba, October 31, 1932, p. 2.
c., Spomin dragih rajnkih najlepše; Nova Doba, October 30, 1933, p. 2.
c., Štetje obiskovalcev grobov o Vseh svetih; Nova Doba, October 29, 1937, p. 4.
c., O Vseh svetih; Nova Doba, October 20, 1939, p. 2.
Connerton, Paul, How societies remember, Cambridge: Cambridge University
Press, 1989.
C. R., D. G., Številne žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve; Delo, 2.
novembra, 2007, p. 1.
Cvetinomirski, Vseh mrtvih dan; Angelček, 1911, pp. 174-175.
Črnič, Valerija, Dan mrtvih in mladi; Naša skupnost, ///, 1978, p. 18.
Čurin, Jože, Spomini živijo; Javna tribuna, ///, 1986, p. 13.
dr., Zaplet pri polaganju vencev na Žalah; Večer, November 2, 2007, p. 2.
Fink, Andrej, Čudna religiozna vnema; Družina, November 8, 2009, p. 9.
Gaberc, Vinko V., O smrti in o življenju; Nova Doba, October 31, 1925, p. 1.
Gantar, P., Dan protireformacije, 2007:
http://www.zares.si/dan-protireformacije/ (21.01.2011)
Gojanović, Milica, Žalne komemoracije; Dogovori, ///, 1986, p. 7.
Orig. let., Iz Trsta; Soča, November 9, 1877a, pp. 2-3.
Orig. let., Iz Dunaja; Soča, November 9, 1877b, p. 3.
Orig. let., Iz Bovca; Soča, November 8, 1878, p. 3.
j., Kam greš naposled, naša pot…; Družina, November 8, 1981, p. 1.
Javoršek, Jože, Živeli bodo z nami; Dogovori, November 4, 1986, p. 1.
Jezernik, Božidar, Zgodovina v zgodbah ustne tradicije; Časopis za kritiko
znanost, Nos. 33-34, 1979, pp. 239-277.
Jezernik, Božidar, Non cogito ergo sum. Arheologija neke šale. Ljubljana:
Društvo za preučevanje zgodovine, literature in antropologije, 1994.
Jezernik, Božidar, Ali je Primož Trubar upesnitve vreden junak?; Obdobja 27,
2010 forthcoming.
Juhant, Janez, ‘November 1990; Družina, November 7, 1999, p. 3.
jz., Življenje – čudež neugnani; Družina, November 9, 1980, pp. 1, 4.
Kolšek, Peter, Božič in dan pozneje; Delo, Sobotna priloga, December 24,
2009, p. 1.
Koren, Ksenija, Proslava poglobila delitve med Slovenci?; Večer, November
2, 2007, p. 3.
Kos, Ivan, Zadobrova-Sneberje; Naša skupnost, ///, 1981, p. 11.
Koštomaj, Fran, Na Vseh svetih; Nova Doba, Priloga, November 1, 1923, p. 1.
Kuhar, Boris, Mrtvi živijo z nami; Naša skupnost, ///, 1990, p. 12.
Kuret, Niko, Praznično leto Slovencev, III. knjiga, Celje: Mohorjeva družba,
1970.
Lowenthal, David, Possessed by the Past. The Heritage Crusade and the
Spoils of History, New York in London: The Free Press, 1996.
M. B., Naj molijo za rajne…; Družina, Družinska priloga, November 7, 1982,
p. 154.
Mach, Zdisław, Symbols, Conflict, and Identity. Essays in Political
Anthropology. Albany: State University of New York Press, 1993.
Muller, Herbert J., The Uses of the Past. Profiles of Former Societies, New
York: Oxford University Press, 1952.
Natzmer, Cheryl, Remembering and Forgetting, Creative Expressions and
Reconciliation in Post-Pinochet Chile; in Jacob J, Climo and Maria G. Cattell,
eds. Social Memory and History. Anthropological Perspectives, Lanham:
AltaMira Press, 2002, pp. 161-179.
Ocvirk, Drago, Reformacija dneva reformacije; Družina, November 14, 1993,
p. 3.
Orwell, George, Nineteen Eighty-Four, Harmondsworth: Penguin Books,
1984.
Peterle, Lojze, Pozor! Smrti vsop strogo prepovedan; Družina, Družinska
priloga, November 6, 1983, p. 144.
Plumb, J. H., The Death of the Past. London: Macmillan and Co., 1969.
Pobič, Jože, and reporters of Delo, »Reformacija si tak praznik res zasluži«;
Delo, November 2, 1992, p. 2.
Shackel, Paul A., Public Memory and the Search for Power in American
Historical Archaeology; American Anthropologist, No. 3, 2001, pp. 655-670.
Stanovnik, Justin, Spomina ne smemo izgubiti: Od odkritju neke spominske
plošče; Družina, October 30, 1994, p. 7.
Stanovnik, Justin, Revolucija in zguba slovenskega kulturnega ravnotežja;
Družina, November 1, 1998, p. 13.
Škalič, Gustav, Ob prazniku; Evangeličanski list, No. 10, 2000, p. 1.
Škalič, Gustav, Volitve; Evangeličanski list, No. 10, 2000, p. 1.
Škalič, Gustav, Volitve; Evangeličanski list, št. 10, 2002, p. 1.
Škalič, Gustav, Stati inu obstati…; Evangeličanski list, št. 10, 2004, p. 1.
Štuhec, Ivan, Vse najboljše!; Družina, 2. novembra, 1997a, p. 27.
Štuhec, Ivan, Ustavite…! Koga?; Družina, 9. novembra, 1997b, p. 19.
Švent, Rozina, Publicistična dejavnost slovenske emigracije po drugi svetovni
vojni, Unpublished master’s thesis, University of Ljubljana, Faculty of
Philosophy, Department of History, 1992.
Teski, Marea C., and Jacob J. Climo, eds., The Labyrinth of Memory.
Ethnographic Journeys, Westport and London: Bergin & Garvey, 1995.
Turk, Boštjan, Drevo, korenine in temelj slovenske državnosti; Družina,
November 12, 2000, p. 21.
Turk, Miha, Moj pogled: Jože Možina; Ognjišče, No. 11, 2003, pp. 58-59.
Türk, Danilo, V Ljubljani bi lahko imeli Trg Demosa; Delo, Sobotna priloga,
December 24, 2009, pp. 4-7.
Vogel, Milan, Proslave in njih težave; Delo, November 2, 2007, p. 5.
Zadravec, Jože, Blagor tistim, ki častijo Sveto; Družina, November 8, 1992, p. 1.
Zorn, Aleksander, Nacionalni junaki, narcisi in stvaritelji. Eseji o slovenski
književnost,. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1999.
Žajdela, Ivo, Pravica do javnega imena: Postavljene spominske plošče v Beli
krajini; Družina, October 28, 2007, p. 18.