МАКЕДОНИЈА ВО ЗАПИСИТЕ НА АНТОН КАПУС

Main Article Content

Zmago Šmitek

Abstract

Антон Капус (Anton Kappus, 1895–1959) во различни краишта од Македонија живеел како воен и цивилен службеник во периодот помеѓу 1923 и 1941 година. Во словенечките списанија и ревии објавил околу 100 популарно-научни текстови за етнографијата, географијата и историјата на Македонија, како и за ловот и риболовот таму. Неговите текстови имаат документарна вредност, а посебно се интересни неговите податоци за словенечките иселеници во Македонија.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Šmitek, Zmago. 2016. “МАКЕДОНИЈА ВО ЗАПИСИТЕ НА АНТОН КАПУС”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 8 (November), 136-58. https://doi.org/10.37620/EAZ1080136sh.
Section
Articles / Статии

References

Bezenšek Anton, Balkanska vojska po bulgarskih, srbskih, črnogorskih in
drugih virih ter po lastnem opazovanju, Družba sv. Mohorja v Celovcu 1913.
Cvirn Janez, „To so dvonogate, kričeče in smrdljive bestije: Oblakovo potovanje
v Makedonijo 1891/92“, во: Acta Histriae 17 (2009), št. 1-2, стр. 117.
Kappus Anton, „Leto dni nedeljski lovec in ribič v Skoplju“, во: Lovec 1924а,
стр. 336–340.
Kappus Anton, „Savezno lovačko udruženje u Skopju“, во: Lovec 1924b, стр.
400–402.
Kappus Anton, „Po bregalniški oblasti“, во: Lovec 1927a, стр. 260–265.
Kappus Anton, „Štip, mesto komitaških spominov“, во: Življenje in svet
1927b, knj. 2, стр. 933–940.
Kappus Anton, „Kako živi makedonsko ljudstvo“, во: Življenje in svet 1927c,
knj. 2, стр. 964–968.
Kappus Anton, „Ljubezen in ženitev v Makedoniji“, во: Življenje in svet 1927d,
knj. 2, стр. 1000–1005.
Kappus Anton, „Na Ljuboten, najvišji vrh Šarplanine“, во: Življenje in svet 1928,
knj. 4, стр. 370–373.
Kappus Anton, „Katlansko jezero“, во: Življenje in svet 1929, knj. 5, стр. 437–
439.
Kappus Anton, „Lov v južni Srbiji“, во: Lovec 1931a, стр. 179–184, 214–223.
Kappus Anton, „Na Vnebovhod ob Lepencu“, во: Lovec 1931b, стр. 255–258.
Kappus Anton, „Badnji dan“, во: Lovec 1932, стр. 47–49.
Kappus Anton, „Nekaj o kljunačih“, во: Lovec 1933, стр. 197–201.
Kappus Anton, „Za šarplaninskimi ovčarji“, во: Življenje in svet 1934a, knj. 15,
стр. 379–381.
Kappus Anton, „O upadanju divjadi v Južni Srbiji“, во: Lovec 1934b, стр. 12–14.
Kappus Anton, „Na Solunsko glavo“, во: Življenje in svet 1934c, knj. 16, стр.
19–20, 56–58, 80–82.
Kappus Anton, „Ali je bil Karel May na Balkanu“, во: Življenje in svet 1935a,
knj. 17, стр. 159–161.
Kappus Anton, „Kozarevo“, во: Življenje in svet 1935b, knj. 17, стр. 460–463.
Kappus Anton, „O Laramanih pod Lokmo“, во: Življenje in svet 1936a, knj. 19,
стр. 243–245, 259–260.
Kappus Anton, „O ostankih suženjstva v Južni Srbiji“, во: Življenje in svet
1936b, knj. 19, стр. 316–318.
Kappus Anton, „Na Sokolovcu“, во: Lovec 1937a, стр. 59–62.
Kappus Anton, „Na Ohridsko jezero“, во: Lovec 1937b, стр. 323–328.
Kappus Anton, „Nekaj podatkov o ribištvu v vardarski banovini“, во: Ribiškolovski
vestnik 1937c, стр. 128–139.
Kappus Anton, „Od Ohridskega jezera“, во: Ribiško-lovski vestnik 1938a, стр.
69–72.
Kappus Anton, „Na Drimu“, во: Življenje in svet 1938b, knj. 24, стр. 134–135.
Kappus Anton, „Proščenje v Višnjah“, во: Življenje in svet 1938c, knj. 24, стр.
8–9.
Kappus Anton, „Bogojavljenje“, во: Življenje in svet 1939, knj. 25, стр. 40–42.
Kappus Anton, „Rostuša“, во: Lovec 1947, стр. 249–260.
Kappus Anton, „Deanova strugara“, во: Lovec 1953, стр. 173–181.
Kappus Anton, „Ropar sulec“, во: Ribič 1959, стр. 84–86.
Kržišnik-Bukić Vera, O Slovencih na območju Jugoslavije izven Slovenije po
popisih prebivalstva 1921-1991, Razprave in gradivo, Inštitut za narodnostna
vprašanja v Ljubljani, 26–27, Ljubljana 1992.
Kurkina Ljubov V., „Pannonskaja problematika v trudah V. Oblaka“, во:
Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij, Obdobja 17, Ljubljana 1998, стр. 13–21.
May Karl, Po deželi Škipetarjev, zv. 1-4, V Mariboru 1932.
Oblak Vatroslav, „Macedonische Studien“, во: Sitzungsberichte der
Philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften, Wien 1896, стр. 1–156.
Rusić Branislav, Novak Vilko, „Slovenci v Bistrenici v Makedoniji“, во:
Traditiones 2 (1973), стр. 177–202.
Sorč Ervin, Skrivnosti Bohinjskega predora, Ljubljana 2006.
Sušnik Anton, Šarabon Vinko, Vojska na Balkanu 1912/13, Ljubljana 1914.
Zedtwitz Franz Graf, Zaubervoller Balkan: Südost-Europa zwischen gestern und
morgen, Berlin: Ullstein 1937 (со 47 фотографии).
Zupanič Niko, „Macedonija. Etnografska skica“, во: Zbornik znanstvenih in
poučnih spisov, 1904, стр. 71–101.