ФУНКЦИИТЕ НА ФОЛКЛОРОТ ВО ЛЕГЕНДИТЕ (ПРИКАЗНИ СО ХРИСТИЈАНСКА СОДРЖИНА)

Main Article Content

Петра Новак

Abstract

Текстот се однесува на функциите на фолклорот што се забележливи во словенечките приказни со христијанска содржина. Анализата се однесува на збирката од 155 словенечки легенди за св. Петар, собрани на територијата на етничка Словенија. Во собраниот материјал можат да се најдат сите четири основни функции на фолклорот според Баском (W. Bascom). Нагласена е едукативната/педагошката функција иако таа се испреплетува со другите функции, особено со функцијата на одржување на потчинувањето кон прифатените обрасци на однесување. Исто така, се покажуваат и функцијата на легализација, функцијата на потврдување на културата и функцијата на оправдување на обредите и институциите на културата со оглед на тоа што тие подразбираат модели на однесување што се прифатени или се пожелни во словенечката култура.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Новак, Петра. 2016. “ФУНКЦИИТЕ НА ФОЛКЛОРОТ ВО ЛЕГЕНДИТЕ (ПРИКАЗНИ СО ХРИСТИЈАНСКА СОДРЖИНА)”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 8 (November), 180-212. https://doi.org/10.37620/EAZ1080180n.
Section
Articles / Статии

References

Bascom, William R., Four Functions of Folklore. The study of Folklore. Alan
Dundes. ur. Prentice Hall, London, Sydney, Toronto, New Delhi, Tokio,
1965, стр. 279–298.
Carrithers, M., Anthropology as a Moral Science of Possibilities. Current
Anthropology 46 (3), 2005, стр. 433–456.
Katekizem katoliške cerkve, Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca,
1993.
Dolšek, I., Kaku se kej narod rihta. Folklorne pripovedi od Litije do Čateža.
Ljubljana: Kmečki glas, 2000.
Dom in svet, Jezus in sv. Peter. во: Dom in svet II, št. 9, (20. sept.), 1889, стр.
189.
Encyclopaedia of Slovenia, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.
Ferčnik, L., Kristus in sv. Peter prenočujeta. Besednik 1873, стр. 78.
Geertz, C., The interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1974.
Goodenough, Ward H., Anthropology in the 20th Century and Beyond.
American Anthropologist 104 (2), 2002, стр. 423–440.
Gričnik, A., Noč ima svojo moč, Bog pa še večjo. Pohorje pripoveduje.
Ljubljana: Kmečki glas, 1995.
Gričnik, A., Farice. Haloške folklorne pripovedi. Ljubljana: Kmečki glas,
1998.
Hladnik, M. Mladini in preprostemu narodu v pouk in zabavo, достапно на:
http://www.ijs.si/lit/mladini.html-l2 (27.01.2011).
Iskrač, J., Zakaj ima sveti Lukež vola. Novice XVII (1859), 37 (14.
september), 1859, стр. 291–292.
Jelinčič, R., Komu pomagati. Slovenske povedke 20. stoletja. Celje:
Mohorjeva družba. 2003, стр.125.
Keesing, R., M., Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective. (2.
izdaja.) Forth Worth, Philadelphia, San Diego, New York, Orlando, Austin,
San Antonio, Toronto, Montreal, London, Sydney, Tokyo: Harcourt Brace
Jovanovic College Publishers, 1981.
Kmecl, M., Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović, 1996.
Kocjan , D., Bejži zlodej, baba gre: kraške štorije. Ljubljana: Kmečki glas,
1993.
Kosi, A., Sto narodnih legend. V Ljubljani: J. Giontini, 1897.
Krajcar, K., Kralič pa Lejpa Vida. Slovenske pravljice in povedke iz Porabja.
Ljubljana: Kmečki glas, 1996.
Križnik, G., Bodimo usmiljeni in odkritosrčni. Vrtec, XVIII 1888, стр. 16.
Kuret, N., Praznično leto Slovencev. Ljubljana: Družina, 1998.
Mencej, M., Белешки од предавања на постдипломските студии, 2005.
Meško, K., Gospod in sv. Peter. Angelček (1930/1931), number 1, 1930, стр.
1–4.
Monaghan, J., Just, P., Social & Cultural Anthropology: A Very Short
Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Muršič, R., Michael Carrithers, Why humanes have cultures, explaining
anthropology and social diversity. Traditiones, volume 23, 1994, стр. 416–
418.
Muršič, R., Človeški svetovi kot učinki simbolne komunikacije v sferah
ustnega, pisnega in elektronskega načina občevanja. Locutio: prva slovenska
literarna on-line revija. XI, 42, 2008 достапно на:
http://www.locutio.si/index.php?no=42&clanek=998 (27.01.2011).
Orožen, M., Slovenske narodne legende v prozi: globinsko pomensko
sporočilo in površinska jezikovna ubeseditev. V: Slovenska kratka pripovedna
proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.
Pernoud, R., Nehajmo že s tem srednjim vekom. Ljubljana: Družina, 2003.
Primožič, F., Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagu. Slovenske povedke 20.
stoletja. Celje: Mohorjeva družba, 2003, стр. 125.
Röhrich, L., Folkltales and reality. Bloomington and Indianapolis: Indiana
Univesity Press, 1991.
Slovan, Kristus, sv. Peter in baba. Slovan XI (1913).
Šmitek, Z., Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Študentska založba,
2004.
Smith, D. Anthony, Genealogija narodov; Študije o etnonacionalizmu,
zbornik, 1991, стр. 51–78.
Stanonik, M., Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS, 1999.
Tomšič I. (ur.), Preljuba mladost! Vertec, number 1, volume I., 1, 1871.