FUNCTIONS OF FOLKLORE IN LEGENDS (TALES WITH CHRISTIAN CONTENT)

Main Article Content

Petra Novak

Abstract

The article represents functions of folklore that are evident in Slovene tales with Christian content. The analysis refers to collection of 155 written Slovene legends of St. Peter, collected on the Slovene ethnical territory. In collected material all four basic functions of folklore, referring to W. Bascom, can be found. Educational/pedagogical function is emphasised, although it intertwines with other functions, especially with the function of maintaining subordination to accepted patterns of behaviour. Some cases of function of legalization, function of confirming the culture and function of justifying culture’s rituals and institutions are also shown, as are the behaviour models that are accepted or desired in Slovene culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Novak, Petra. 2016. “FUNCTIONS OF FOLKLORE IN LEGENDS (TALES WITH CHRISTIAN CONTENT)”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 8 (November), 181-213. https://doi.org/10.37620/EAZ1080181n.
Section
Articles / Статии

References

Bascom, William R., Four Functions of Folklore. The study of Folklore. Alan
Dundes. ur.. Prentice Hall, London, Sydney, Toronto, New Delhi, Tokio,
1965, pp. 279–298.
Carrithers, M., Anthropology as a Moral Science of Possibilities. Current
Anthropology 46 (3), 2005, pp. 433–456.
Katekizem katoliške cerkve, Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca,
1993.
Dolšek, I., Kaku se kej narod rihta. Folklorne pripovedi od Litije do Čateža.
Ljubljana: Kmečki glas, 2000.
Dom in svet, Jezus in sv. Peter. in: Dom in svet II, št. 9, (20. sept.), 1889, p. 189.
Encyclopaedia of Slovenia, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.
Ferčnik, L., Kristus in sv. Peter prenočujeta. Besednik 1873, p. 78.
Geertz, C., The interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1974.
Goodenough, Ward H., Anthropology in the 20th Century and Beyond.
American Anthropologist 104 (2), 2002, p. 423–440.
Gričnik, A., Noč ima svojo moč, Bog pa še večjo. Pohorje pripoveduje.
Ljubljana: Kmečki glas, 1995.
Gričnik, A., Farice. Haloške folklorne pripovedi. Ljubljana: Kmečki glas,
1998.
Hladnik, M., Mladini in preprostemu narodu v pouk in zabavo, available at:
http://www.ijs.si/lit/mladini.html-l2 (27.01.2011).
Iskrač, J., Zakaj ima sveti Lukež vola. Novice XVII (1859), 37 (14.
september), 1859, p. 291–292.
Jelinčič, R., Komu pomagati. Slovenske povedke 20. stoletja. Celje:
Mohorjeva družba. 2003, p.125.
Keesing, R., M., Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective. (2.
izdaja.) Forth Worth, Philadelphia, San Diego, New York, Orlando, Austin,
San Antonio, Toronto, Montreal, London, Sydney, Tokyo: Harcourt Brace
Jovanovic College Publishers, 1981.
Kmecl, M., Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović, 1996.
Kocjan , D., Bejži zlodej, baba gre: kraške štorije. Ljubljana: Kmečki glas,
1993.
Kosi, A., Sto narodnih legend. V Ljubljani: J. Giontini, 1897.
Krajcar, K., Kralič pa Lejpa Vida. Slovenske pravljice in povedke iz Porabja.
Ljubljana: Kmečki glas, 1996.
Križnik, G., Bodimo usmiljeni in odkritosrčni. Vrtec, XVIII 1888, p. 16.
Kuret, N., Praznično leto Slovencev. Ljubljana: Družina, 1998.
Mencej, M., Lectures for postgraduate studies, 2005.
Meško, K., Gospod in sv. Peter. Angelček (1930/1931), number 1, 1930, p. 1–4.
Monaghan, J., Just, P., Social & Cultural Anthropology: A Very Short
Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Muršič, R., Michael Carrithers, Why humanes have cultures, explaining
anthropology and social diversity. Traditiones, volume 23, 1994, pp. 416–418.
Muršič, R., Človeški svetovi kot učinki simbolne komunikacije v sferah
ustnega, pisnega in elektronskega načina občevanja. Locutio: prva slovenska
literarna on-line revija. XI, 42, 2008 available at:
http://www.locutio.si/index.php?no=42&clanek=998 (27.01.2011).
Orožen, M., Slovenske narodne legende v prozi: globinsko pomensko
sporočilo in površinska jezikovna ubeseditev. Slovenska kratka pripovedna
proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.
Pernoud, R., Nehajmo že s tem srednjim vekom. Ljubljana: Družina, 2003.
Primožič, F., Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagu. Slovenske povedke 20.
stoletja. Celje: Mohorjeva družba, 2003, p. 125.
Röhrich, L., Folkltales and reality. Bloomington and Indianapolis: Indiana
Univesity Press, 1991.
Slovan, Kristus, sv. Peter in baba. Slovan XI (1913).
Šmitek, Z., Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Študentska založba,
2004.
Smith, D. Anthony, Genealogija narodov; Študije o etnonacionalizmu,
zbornik, 1991, pp. 51–78.
Stanonik, M., Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS, 1999.
Tomšič I. (ur.), Preljuba mladost! Vertec, number 1, volume I., 1, 1871.