БАРАМЕ ИСТИ ПРАВА КАКО АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Main Article Content

Кимет Фетаху

Abstract

Ние сме лојални граѓани на Албанија, ја почитуваме оваа држава, јасакаме, но истовремено бараме таа да не признава како Македонции да ни овозможи да се школуваме на нашиот мајчин, македонскијазик• Во Македонија нема институција која треба да се занимава сопроблемите на Македонците во соседните земји. Зашто нив ги има иво Бугарија, и во Грција, ги има и во Албанија

Article Details

How to Cite
Фетаху, Кимет. 2016. “БАРАМЕ ИСТИ ПРАВА КАКО АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 3 (November), 252-58. https://doi.org/10.37620/EAZ0330252f.
Section
Interview/Интервју