Return to Article Details М и л е Н е д е љ к о в и ћ , Лексикон народа света, Београд: Српска књижевна задруга : Службени лист, 2001. - XXXIX, 376 стр., 40 стр., с таблама : илустр. : 24 цм Download Download PDF