ГЛОБАЛИЗАЦИЈА НА ЕКОНОМИИТЕ СО СЕКСОТ ПО ПРИМЕРИ ОД РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО СКОПЈЕ

Main Article Content

Инес Црвенковска Ристеска
https://orcid.org/0000-0002-1724-0663

Abstract

Глобализацијата на пазарите со сексуални услуги во светот придонесува за глобализација на сексуалниот пазар во ромската заедница во Скопје. Примерот со петте соговорници во истражувањето во период од девет години го покажува токму тоа. Поголем дел од сексуалните работници се иселени во Белгија и Франција, а оние што работат во Скопје ја реализираат својата работа по европски терк.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Црвенковска Ристеска, Инес. 2022. “ГЛОБАЛИЗАЦИЈА НА ЕКОНОМИИТЕ СО СЕКСОТ ПО ПРИМЕРИ ОД РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО СКОПЈЕ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 22 (December), 58-90. https://doi.org/10.37620/EAZ2222058cr.
Section
Articles / Статии

References

Аgathangelou, Anna. 2004. The Global Political Economy of Sex Desire, Violence, and Insecurity in Mediterranean Nation States. New York: Palgrave MacMillan.
Kulick Don. 1998. Travesti, Sex, Gender and Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes. Edited by Herdt Gilbert. Chicago: University of Chicago Press.
Agustin, L. M. 2007. Questioning Solidarity: Outreach with Migrants Who Sell Sex. Sexualities 10 (4): 519–34.
Altman, Dennis. 2001. Global Sex. Chicago and London: The University of Chicago Press.