СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО МИНАТОТО ПОВЕЌЕПЕРСПЕКТИВНИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТАПИ

Main Article Content

Наум Трајановски

Abstract

Скопската промоцијата на македонскиот превод на Засолниште на времето од Георги Господинов во декември 2022 година несомнено беше настан на денот во главниот град на Северна Македонија. Најеминентниот современ бугарски автор Господинов со неговиот најнов роман, што ја доби и интернационалната награда Букер во 2023 година (прв бугарски роман со оваа награда), беа топло пречекани од неговите македонски читатели, со истата помпа што ја добиваат музички sвезди и спортски идоли. Во Засолниште на времето, уште една од неговите студии на врските меѓу минатото и сегашноста – сите навремено преведени на македонски – се прикажува за клиники на минатото каде што се замрзнати различни ери од скорашното минато: идеја што мољневито еволуира од циришкиот центар за Алцхајмер, каде што секогаш се 60-тите на средната класа, до нивото на различните држави во Европа (Европската Унија, поточно). Како крешендо, тековните социополитички тензии ќе резултираат со национални референдуми за децениите во кои граѓаните би сакале да се вратат и живеат. Па така, бугарското општество ќе се подели во однос на две децении, додека Европа ќе застане на работ на втора Прва светска војна. Во контекст на ова сценарио, колку од минатото, прашува Господинов, може еден човек да издржи? (2021, 55).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Трајановски, Наум. 2023. “СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО МИНАТОТО”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 23 (December), 10-15. https://doi.org/10.37620/EAZ2323010t.
Section
Articles / Статии

References

Gospodinov, Georgi. 2021. Zasolnište vo vremeto. Skopje: Ili-ili.
Kończal, Kornelia and Dirk Moses, Anthony. 2021 „’Patriotic History and the (Re)Nationalization of Memory’“.Journal of Genocide Research. 1–5. Available at: https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1968136
Saryusz-Wolska, Magdalena, Wawrzyniak, Joanna, and Wóycicka, Zofia. 2022. ‘New constellations of mnemonic wars: An introduction’. Memory Studies. 15(6), 1275–1288. Available at: https://doi.org/10.1177/17506980221133733
Spaskovska, Ljubica. 2016. The Yugoslav Chronotope: Histories, Memories and the Future of Yugoslav Studies. Debating the End of Yugoslavia. Eds. F. Bieber and A. Galijaš. London: Routledge, 241-254.
Wilson, L. Tracie. 2023. ‘Untangling Invasive Narratives: Boundaries, Belonging and Narrative Agency’. Journal of Borderland Studies. Available at: https://doi.org/10.1080/08865655.2023.2168291