СЕЌАВАЊЕ НА ГОЛИ ОТОК ВО РОМАНОТ „ДЕНЕС Е СРЕДА“ НА ДАВИД АЛБАХАРИ

Main Article Content

Лиза Марија Хајбл

Abstract

По 2010 година се зголеми интересот за Голи Оток во државите што произлегоа од поранешна Југославија. Бројни уметнички дела се занимаваат со поранешниот затворски остров на Јадранското Море каде што биле затворани поддржувачите на Советскиот Сојуз по разединувањето на Тито и Сталин во 1948 година. Едно такво дело е романот „Денес е среда“ (2017) на Давид Албахари. Во романот синот се запознава со минатото на неговиот татко, кој бил затворен на Голи Оток, а сега страда од Паркинсонова болест и деменција. Сепак, таткото не е само жртва туку и самиот бил престапник. Тој бил брутален како партиски комесар, а така се однесувал и во семејството. Нараторот не го искусил Голи Оток, но тој станува секундарен сведок преку нарациите на неговиот татко. Преку истражување на наративните стратегии за соочување со трауматичното минато во романот, овој текст има за цел да фрли светлина врз претставувањето на темата за Голи Оток во современата литература од регионот.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles / Статии

References

Albahari, David. 2017. Danas je sreda. Beograd: Čarobna knjiga.
Abenstein, Reiner. 2016. Griechische Mythologie. Paderborn: Schöningh.
Bachtin, Michail. 2008. Chronotopos. Translated by Michael Dewey. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bergson, Henry. 2018. Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic. Translated by Cloudesley Brereton and Fred Rothwell. Auckland: The Floating Press.
Hansen, William. 2020. Classical Mythology. A Guide to the Mythical World of the Greeks and Romans. Oxford, New York: Oxford University Press.
Hirsch, Marianne. 2007. Family frames. photography, narrative, and postmemory. Massachusetts: Harvard University Press.
Hirsch, Marianne. 2008. „The Generation of Postmemory“. Poetics Today 29/1, 103–128.
Hirsch, Marianne. 2012. The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust. New York: Columbia Universtity Press.
Laub, Dori. 1992. „An Event without a Witness: Truth, Testimony and Survival“. Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, edited by Shoshana Felman and Dori Laub. New York, London: Routledge, 75–92.
Margalit, Avishai. 2004. The Ethics of Memory. Cambridge: Harvard University Press.
Münnich, Nicole. 2005. „Das Grauen erzählen.Vergangenheitsdeutungen in literarischen und historiographischen Texten am Beispiel des jugoslawischen ’Umerziehungslagers‘ Goli otok“. Sinnstiftung durch Narration. Geschichte – Literatur – Film, edited by Alfrun Kliems and Martina Winkler. Leipzig: Ava, 123–144.
Previšić, Martin. 2019. Povijest Golog otoka. Zagreb: Fraktura.
Rakusa, Ilma. 2022. „International Award for Literature ’Aleksandar Tišma‘ was presented to writer David Albahari“. пристапено на: 22.8.2023.
Schmidt, Sibylle. 2017. „Perpetrators’ Knowledge. What and How Can We Learn from Perpetrator Testimony?“. Journal of Perpetrator Research 1/1, 85–104.