[1]
Ристески, Љ. 2016. Лоринг Денфорт и Рики ван Босхотен, „Децата од Граѓанската војна во Грција. Бегалците и политиката на сеќавањето“, ИОМ, Скопје 2012. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 10 (Nov. 2016), 118-128. DOI:https://doi.org/10.37620/EAZ14100118r.