[1]
Шварц, Џ. 2016. "РЕСЕН Е НАЈГОЛЕМОТО СЕЛО" Студија на заедницата. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 3 (Nov. 2016), 188-250. DOI:https://doi.org/10.37620/EAZ0330188sh.