[1]
Венков, Н. 2019. СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 17, (Nov. 2019), 228-278. DOI:https://doi.org/10.37620/00228v.