[1]
Црвенковска Ристеска, И. 2021. ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 21, 21 (Oct. 2021), 132-154.