[1]
Илиевски, Б. 2021. МИГРАЦИИТЕ ВО СКОПСКАТА КОТЛИНА ВО XIX ВЕК – ПОМЕЃУ АНТРОПОГЕОГРАФСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЈОВАН Ф. ТРИФУНОСКИ И ИСТОРИСКИТЕ ИЗВОРИ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 21, 21 (Oct. 2021), 258-276.