(1)
Шварц, Џ. "РЕСЕН Е НАЈГОЛЕМОТО СЕЛО" Студија на заедницата. ЕАZ/ЕАЗ 2016, 188-250.