(1)
Ашталковска Гајтаноска, А. АВТОРСКИ ПАТРИОТИЗАМ НА БАЛКАНОТ. ЕАZ/ЕАЗ 2021, 21, 10-37.