(1)
Црвенковска Ристеска, И. ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА. ЕАZ/ЕАЗ 2021, 21, 132-154.