Венков, Н. (2019). СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 17, 228-278. https://doi.org/10.37620/00228v