Григоријаду, С. (2021). ХЕРОИ НА ПИЕДЕСТАЛИ И „ХЕРОИНИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ“ ВО ПАРКОТ „ЖЕНА БОРЕЦ“. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 21(21), 156-204. Retrieved from https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/501