ШВАРЦ, Џ. "РЕСЕН Е НАЈГОЛЕМОТО СЕЛО" Студија на заедницата. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, n. 3, p. 188-250, 23 nov. 2016.