ВЕНКОВ, Н. СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 17, p. 228-278, 5 nov. 2019.