МУСТАФА, Б. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕТНИЧКАТА И ВЕРСКАТА ФУНКЦИЈА НА НАРОДНАТА НОСИЈА НА АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 20, n. 20, p. 210-240, 29 set. 2020.