БЛАЖЕВА, А. АФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ НА „АВТОНОМНАТА ЗОНА“: ОД МЕЛАНХОЛИЈА ДО ЗАЈАКНАТА ПОЛИТИЧКА АКЦИЈА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 21, n. 21, p. 38-84, 4 out. 2021.