ЦРВЕНКОВСКА РИСТЕСКА, И. ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 21, n. 21, p. 132-154, 4 out. 2021.