ГРИГОРИЈАДУ, С. ХЕРОИ НА ПИЕДЕСТАЛИ И „ХЕРОИНИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ“ ВО ПАРКОТ „ЖЕНА БОРЕЦ“. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 21, n. 21, p. 156-204, 4 out. 2021.