ИЛИЕВСКИ, Б. МИГРАЦИИТЕ ВО СКОПСКАТА КОТЛИНА ВО XIX ВЕК – ПОМЕЃУ АНТРОПОГЕОГРАФСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЈОВАН Ф. ТРИФУНОСКИ И ИСТОРИСКИТЕ ИЗВОРИ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 21, n. 21, p. 258-276, 4 out. 2021.