Петреска, Весна. 2016. “МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7 (November), 158-94. https://doi.org/10.37620/EAZ0970158p.