Шварц, Џонатан. 2016. “"РЕСЕН Е НАЈГОЛЕМОТО СЕЛО" Студија на заедницата”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 3 (November), 188-250. https://doi.org/10.37620/EAZ0330188sh.