Венков, Никола. 2019. “СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 17 (November), 228-78. https://doi.org/10.37620/00228v.