Црвенковска Ристеска, Инес. 2021. “ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 21 (21), 132-54. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/499.