Ристески, Љ. (2016) “Лоринг Денфорт и Рики ван Босхотен, „Децата од Граѓанската војна во Грција. Бегалците и политиката на сеќавањето“, ИОМ, Скопје 2012”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (10), pp. 118-128. doi: 10.37620/EAZ14100118r.