Шварц, Џ. (2016) “"РЕСЕН Е НАЈГОЛЕМОТО СЕЛО" Студија на заедницата”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, (3), pp. 188-250. doi: 10.37620/EAZ0330188sh.