Венков, Н. (2019) “СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА”, EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 17, pp. 228-278. doi: 10.37620/00228v.