[1]
Љ. Ристески, “Лоринг Денфорт и Рики ван Босхотен, „Децата од Граѓанската војна во Грција. Бегалците и политиката на сеќавањето“, ИОМ, Скопје 2012”, ЕАZ/ЕАЗ, no. 10, pp. 118-128, Nov. 2016.