[1]
А. Ашталковска, “КАКО НЕШТАТА СТАНАА КОМПЛИЦИРАНИ? – Некои методолошки и етички прашања околу истражувањето на озборувањето”, ЕАZ/ЕАЗ, no. 7, pp. 10-62, Nov. 2016.