[1]
Џ. Шварц, “"РЕСЕН Е НАЈГОЛЕМОТО СЕЛО" Студија на заедницата”, ЕАZ/ЕАЗ, no. 3, pp. 188-250, Nov. 2016.