[1]
Н. Венков, “СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА”, ЕАZ/ЕАЗ, vol. 17, pp. 228-278, Nov. 2019.